• English
SBPR

SBPR

SBPR

SBPR - Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar,
är en intresseorganisation för promotionföretag, leverantörer och
underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och
presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring

Vill du veta mer om våra medllemmar, organisationens målsättning och verksamhet, tag gärna kontakt med vårt kansli.

SBPR
GJUTERIGATAN 9
S-553 18JÖNKÖPING
SWEDEN
TEL: +46 -702-18 22 70
WEB: www.sbpr.se
kjell@sbpr.se